Chemiczne czyszczenie CIP – czym się charakteryzuje?

Czyszczenie chemiczne CIP, czyli Cleaning in Place, to oczyszczanie urządzeń technologicznych, filtrów, wewnętrznych powierzchni rur i zbiorników. Dlaczego warto poddać wymienniki takiemu chemicznemu czyszczeniu i jakie niesie ono za sobą korzyści?

Metoda czyszczenia chemicznego CIP

Korzyścią przede wszystkim jest to, że czyszczenie metodą CIP jest szybsze, mniej pracochłonne i bardziej powtarzalne. Stanowi również mniejsze ryzyka narażenia chemicznego. System CIP pozwala na czyszczenie różnego rodzaju wymienników ciepła: spiralnych, płaszczowo-rurowych, uszczelkowych, spawanych i lutowanych, usuwając nawet do 99% zalegających osadów. Pierwsza faza czyszczenia odbywa się poprzez przepłukanie instalacji. Następnie tworzony jest roztwór, który pozwoli rozpuścić osad oraz oczyścić miejsca odporniejsze na zabrudzenia, co zostaje pośrednio przepłukane wodą. Kolejnym krokiem jest zneutralizowanie żrących pozostałości, które nie zostały usunięte przez poprzednie etapy czyszczenia. Finalnie ponownie przepłukuje się wymiennik wodą, co ma na celu całkowite usunięcie zabrudzeń i kwasu.

Konsekwencje niewykonania czyszczenia chemicznego CIP

W przypadku niewykonania chemicznego czyszczenia CIP na wymiennikach wymagających konserwacji, skutkować może to przede wszystkim obniżeniem wydajności urządzenia. Ponadto, może to negatywnie wpłynąć na wymianę ciepła i prawidłowe działanie oraz energooszczędność wymiennika.

Zalety zastosowania czyszczenia chemicznego metodą CIP

Dobrze zastosowana metoda czyszczenia chemicznego CIP polegająca na odpowiednio dobranych roztworach czyszczących pozwala na usunięcie aż 99 % osadów, które zalegają we wnętrzu wymiennika. Cały proces jest bezpieczny dla urządzenia i nie oddziałuje a nie w żaden negatywny sposób.

Usługa czyszczenia chemicznego CIP z Airmex

Airmex oferuje trzy rodzaje usługi czyszczenia wymienników ciepła metodą CIP:

Pierwsza z nich odbywa się bezpośrednio u klienta, gdzie płyta zostaje rozkręcona i zdemontowana, umyta hydraulicznie oraz skontrolowana. Następnie odbywa się założenie nowych uszczelek typu Clip, montaż płyt oraz próba ciśnieniowa.

Druga odbywa się w zakładzie firmy. Klient zobowiązany jest do wysłania płyty lub całego wymiennika do zakładu, gdzie następuje mycie wstępne hydrodynamiczne, trawienie płyt, czyli tzw. kąpiel chemiczna oraz kontrola urządzenia. Kolejnym etapem jest założenie nowych uszczelek za pomocą kleju (wygrzewanie), dokumentacja oraz fotograficzny zapis ewentualnych uszkodzeń.

Trzeci rodzaj usługi jest kompleksowy – obejmuje przyjazd do klienta, demontaż i montaż urządzenia, wykonanie wszystkich czynności czyszczących oraz próba ciśnieniowa.

Referencje Airmex

Airmex stosował chemiczne czyszczenie CIP na dwóch wymiennikach ciepła płaszczowo-rurowych na jednej z największych turbin gazowych na świecie. Ponadto, Airmex wykonał wiele innych prac renowacyjnych i czyszczących metodą CIP, m.in. na płytowych oraz rurowych wymiennikach.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *