Dezynfekcja zbiorników wody

Dezynfekcji zbiorników wody – czy jest konieczna

Większość wód powierzchniowych jest skażona biologicznie i można znaleźć w niej wirusy, bakterie, pasożyty, co jest bezpośrednią konsekwencją nieszczelności systemów kanalizacyjnych. Mikroorganizmy, jak wskazuje nazwa, są mikroskopijne i nawet szczelne zabezpieczenia nie zagwarantują czystości mikrobiologicznej. Co więcej, obowiązujące przepisy prawa określają wymagania bakteriologiczne, którym należy sprostać. W rezultacie, dezynfekcja wody jest koniecznością, gdyż tylko w tej sposób możemy unieszkodliwić chorobotwórcze mikroorganizmy. Spełnienie wymogów nałożonych przez prawo jest niezwykle ważne, gdyż bakterie obecne w wodzie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Bakterie chorobotwórcze dostają się do organizmu człowieka poprzez błony śluzowe lub podczas picia czy jedzenia. Nie należy zapominać, że woda deszczowa często zmywa odchody zwierząt, a potem trafia bezpośrednio do rzek. W wodzie, która miała kontakt z odchodami można często znaleźć kolonie coli. Dezynfekcja zbiorników wody to skuteczny sposób na ochronę zdrowia osób, które mają kontakt ze znajdującą się w nich wodą. 

Dezynfekcja zbiorników wody – na czym polega?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, dezynfekcja zbiorników wody to konieczność, jeśli chcemy mieć pewność, że woda, z którą mamy kontakt jest bezpieczna. Do wyboru mamy kilka popularnych środków i metod dezynfekcji:

  • chlorowanie przy wykorzystaniu podchlorynu sodu, to metoda, która cieszy się największą popularnością, jednakże nie wolno zapominać, że skuteczność tej metody zależy od pH zbiornika (im niższe pH tym lepiej działa podchloryn sodu). Natomiast, jeśli pH będzie za wysokie, może skończyć się to korozją i uszkodzeniem instalacji. Dzięki zastosowaniu tej metody możemy wyeliminować bakterie coli feralnej czy duru brzusznego. 
  • proces ozonowania jest skuteczniejszy niż chlorowanie, ale efekty są niestety mniej trwałe
  • wodę można też dezynfekować  dwutlenkiem chloru, a metoda ta nie powoduje korozji instalacji, to szybka i skuteczna metoda
  • promieniowanie UV hamuje wzrost mikroelementów, wodę naświetla się miejscowo, skuteczna metoda, ale działa lokalnie, może więc dojść do wtórnego zakażenia wody.